Program zajęć
zdjęcie 1. Oswajanie z wodą.

2. Ćwiczenia:
    a) wypornościowe,
    b) oddechowe,
    c) napędowe.


3. Nauka stylów pływackich:
    a) grzbietowy (na plecach),
    b) dowolny (kraul),
    c) klasyczny (żabka),
    d) motylkowy (delfin).


4. Nauka:
    a) skoków do wody,
    b) startów do wody,
    c) nawrotów.


5. Podstawy ratownictwa wodnego oraz podstawy udzielania pierwszej pomocy.

6. Nauka bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych.

7. Rozwój cech motorycznych (siła, wytrzymałość, szybkość).